NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę wykorzystać jeden paragon wielokrotnie?

Nie, jeden paragon może być wykorzystywany tylko raz.

Co rozumiemy przez produkt promocyjny?

Jako Produkty Promocyjne rozumiemy wszystkie produkty marki Tic Tac i Tic Tac GUM znajdujące się w sprzedaży w trakcie trwania Promocji.

Czy muszę podawać moje dane osobowe razem z numerem i skanem/zdjęciem paragonu (paragonów)?

Tak, imię i nazwisko, adres e-mail. Oprócz tego numer paragonu, data zakupu, zdjęcie/skan paragonu, adres do wysyłki nagrody-premii.

Gdzie znajdę numer paragonu?

Numer paragonu znajduje się pod adresem sklepu po prawej stronie od daty zakupu. W formularzu zgłoszeniowym znajdziesz przykład – szukaj pod literką „i”.

Kiedy można zgłosić się do promocji?

Do promocji można zgłosić się w terminie od 01.10.2018 r. od godziny 7:00:00 do 01.12.2018 r. do godziny 10:00:00. Nabycie produktu, którego dotyczy paragon, musi mieć miejsce przed dokonaniem zgłoszenia – w terminie od 17.09.2018 r. od godziny 00:00:01 do 30.11.2018 r. do godziny 23:59:59.

Jak mogę dodać paragon do formularza zgłoszeniowego?

Załączyć skan lub zdjęcie w odpowiednim miejscu w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.tictac.pl. Zdjęcie lub skan ma mieć format .png, .jpg, .pdf i nie może przekraczać 5 MB.

Co zrobić, jeśli nie dostanę maila z potwierdzeniem zgłoszenia od Organizatora?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder Spam w swojej skrzynce mailowej. Jeśli wiadomość nie dotarła, należy napisać informację z opisem sytuacji w Formularzu Kontaktowym na stronie promocji w zakładce Kontakt na stronie www.tictac.pl.

Co w przypadku, jeśli na paragonie nie widnieje wskazanie, że zakup dotyczył produktów marki Tic Tac?Sytuację opisuje Regulamin, paragraf 3 pkt 11 podpunkt c).

Sytuację opisuje Regulamin, paragraf 3 pkt 11 podpunkt c).

Czy muszę akceptować wszystkie zgody w formularzu promocyjnym?

Tak, jest to warunek wzięcia udziału w promocji.

Kupiłem pięć opakowań produktów promocyjnych. Co dalej?

Zachowaj paragon (lub paragony) zakupu, wejdź na stronę www.tictac.pl, uzupełnij swoje dane, wpisz numer(y) paragonu(-ów), datę zakupu, wgraj zdjęcie(-a) lub skan(y) paragonu(-ów). Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość e-mail informującą o przyjęciu zgłoszenia do promocji. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz e-mailowe potwierdzenie. Wiadomości te zostaną wysyłana na adres e-mail wpisany w dokonanym zgłoszeniu.

Czy jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę-premię?

Jeden Uczestnik może zgłosić do Promocji więcej niż dwa (2) zgłoszenia. Dwa (2) pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia eliminują kolejne, dokonane z tego samego adresu e-mail. Weryfikacja na podstawie podanych danych osobowych oraz adresu e-mail. Po spełnieniu warunków Regulaminu Promocji może otrzymać maksymalnie dwie nagrody–premie.

Czy czapki, które są nagrodami-premiami w promocji mają różne rozmiary?

Czapki, które są nagrodami-premiami w Promocji mają jeden uniwersalny rozmiar.

Czy mogę wybrać w zgłoszeniu jedną z dwóch dostępnych wersji czapek, które są nagrodami-premiami w promocji?

Wzór wysyłanej nagrody-premii, czyli czapki, wybierany i wysyłany jest przez Organizatora według aktualnej dostępności. Nie ma zatem możliwości wyboru wzoru, ale zapewniamy że obydwa wzory, są bardzo atrakcyjne i warte udziału w promocji 🙂

Skąd będę wiedział, że moje zgłoszenie zostało przyjęte?

Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail informującą o przyjęciu zgłoszenia do Promocji. Wiadomość ta jest wysyłana automatycznie na adres e-mail wpisany w dokonanym zgłoszeniu.

Jak zostanę poinformowany o ewentualnej wygranej?

Laureaci powiadamiani są o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora na adres e-mail Laureata podany w wysłanym Zgłoszeniu.

Gdzie znajdę Regulamin promocji?

Regulamin promocji jest dostępny na stronie promocji – www.tictac.pl, w zakładce ZASADY.

Kto może wziąć udział w promocji?

Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie od 17.09.2018 r. od godziny 00:00:01 do 30.11.2018 r. do godziny 23:59:59 zakupi przynajmniej 5 (pięć) Produktów Promocyjnych wprowadzonych do obrotu w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w terminie 01.10.2018 od godziny 07:00:00 do 01.12.2018 r. do godziny 10:00:00 dokona zgłoszenia udziału w Promocji.

Jakie nagrody są do wygrania w promocji?

W Promocji przewidziano 9000 nagród. W skład każdej nagrody-premii wchodzi jedna czapka, dostępna w dwóch wzorach.

Skąd będę wiedzieć, ile nagród w promocji jest jeszcze dostępnych?

W promocji do wygrania jest 9000 czapek. Na stronie www.tictac.pl widnieje licznik, a na nim wyświetlana jest dostępna liczba nagród-premii. Stan nagród-premii aktualizowany jest automatycznie.

Czy muszę zachować paragon do czasu odbioru nagrody?

Tak, oryginał paragonu (lub paragonów) należy zachować do czasu odbioru nagrody-premii, na wypadek żądania okazania go przez Organizatora Promocji.

Czy będę mógł wymienić czapkę na inny wzór?

Niestety nie. Czapki wyprodukowane są w ograniczonej ilości i nie podlegają wymianie.

Kiedy i gdzie podaję adres do wysyłki nagrody?

Adres do wysyłki nagrody-premii Laureaci podają w formularzu zgłoszeniowym, razem ze zgłoszeniem do promocji.

Czy można wybrać sposób wysyłki nagród-premii? Jak docierają?

Nie, nagrody-premie ufundowane przez Fundatora wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym na adres Uczestnika (wskazany w Formularzu) najpóźniej w terminie do 15.02.2019 r. (decyduje data nadania przesyłki).

Czy jest możliwa wysyłka zagraniczna?

Nie.

Po jakim czasie od poinformowania o wygranej zostanie mi dostarczona nagroda?

Nagrody-premie będziemy starali się wysyłać na bieżąco.
Organizator natomiast zobowiązuje się do wysłania wszystkich nagród do Laureatów promocji w ostatecznym terminie do 15.02.2019 r. (decyduje data nadania przesyłki).

Czy w promocji mogę zgłosić fakturę VAT dokumentującą dokonanie zakupu produktów Tic Tac?

Nie, tylko paragony są brane pod uwagę w promocji.

Masz pytania?
Kontakt